PolishKlasa I a
wych. Joanna Wernicka
rok szkolny 2017/18

Rozmiar: 52629 bajtów


Pierwszy dzieñ w szkole.

Rozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtów


Tworzymy naczynia z gliny podczas warsztatów plastycznych.
Rozmiar: 41381 bajtówRozmiar: 41381 bajtówRozmiar: 41381 bajtówRozmiar: 41381 bajtów


Dzieñ kropki w naszej klasie.
Rozmiar: 38167 bajtów Rozmiar: 38167 bajtów Rozmiar: 38167 bajtów Rozmiar: 38167 bajtów


Ognisko integracyjne i super zabawa
Rozmiar: 43706 bajtówRozmiar: 43706 bajtówRozmiar: 43706 bajtówRozmiar: 43706 bajtów


Dzieñ Ch³opaka w 1 a.
Rozmiar: 49006 bajtów
Rozmiar: 46254 bajtówRozmiar: 46254 bajtów
Rozmiar: 48641 bajtów


Zajêcia muzyczne z panem Ryszardem Skotnickim w MDK.
Rozmiar: 42746 bajtówRozmiar: 42746 bajtówRozmiar: 42746 bajtówRozmiar: 42746 bajtów


Nasze geometryczne abstrakcje.
Rozmiar: 50233 bajtów
Rozmiar: 50233 bajtówRozmiar: 50233 bajtów
Rozmiar: 53919 bajtów


Mali Odkrywcy na wycieczce w parku.
Rozmiar: 51763 bajtów
Rozmiar: 51763 bajtówRozmiar: 51763 bajtówRozmiar: 51763 bajtówRozmiar: 51763 bajtów


Spotkanie autorskie z paniħ Joannħ Falarz.
Rozmiar: 55264 bajtówRozmiar: 55264 bajtówRozmiar: 55264 bajtówRozmiar: 55264 bajtów


Programujħcych bezpiecznħ drogê do szko³y z ozobotami.
Rozmiar: 48033 bajtów
Rozmiar: 47839 bajtówRozmiar: 47839 bajtówRozmiar: 47839 bajtówRozmiar: 47839 bajtów


Spotkanie z paniħ dietetyk i degustacja pe³nego witamin musu owocowego.
Rozmiar: 33388 bajtów
Rozmiar: 33388 bajtówRozmiar: 33388 bajtów
Rozmiar: 52545 bajtówRozmiar: 52545 bajtów


Gdzie mieszkajħ nasze emocje- zajêcia z paniħ Aleksandrħ Maciejewskħ.
Rozmiar: 31777 bajtówRozmiar: 31777 bajtówRozmiar: 31777 bajtówRozmiar: 31777 bajtów


Odwiedziliĥmy groby polskich żo³nierzy na Cmentarzu przy ulicy Agrikola.
Rozmiar: 46278 bajtówRozmiar: 46278 bajtówRozmiar: 46278 bajtówRozmiar: 46278 bajtów


Bawimy siê korzystajħc z aplikacji ma tablecie.
Rozmiar: 49195 bajtówRozmiar: 49195 bajtówRozmiar: 49195 bajtówRozmiar: 49195 bajtów
Rozmiar: 49430 bajtów


Zabawy andrzejkowe.
Rozmiar: 51491 bajtów Rozmiar: 51491 bajtów Rozmiar: 51491 bajtów Rozmiar: 51491 bajtów
Rozmiar: 46890 bajtówRozmiar: 46890 bajtów


Pasowanie na czytelnika
Rozmiar: 44425 bajtówRozmiar: 44425 bajtówRozmiar: 44425 bajtówRozmiar: 44425 bajtów


Spotkanie z panem Grzegorzem Lewandowskim.
Rozmiar: 49339 bajtów
Rozmiar: 52752 bajtów Rozmiar: 52752 bajtów


Warsztaty z paniħ Aleksandra Maciejewskħ „Czy z figur geometrycznych można stworzyĉ cz³owieka-kubizm Picasso.

Rozmiar: 51081 bajtówRozmiar: 51081 bajtówRozmiar: 51081 bajtówRozmiar: 51081 bajtów


Warsztaty w Galerii El „ Wposzukiwaniu Ĥwietego Miko³aja.”
Rozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtów


Zimowe zabawy na ĥniegu
Rozmiar: 49275 bajtów
Rozmiar: 49275 bajtówRozmiar: 49275 bajtówRozmiar: 49275 bajtówRozmiar: 49275 bajtów


Tak bawiliĥmy sie podczas balu karnawa³owego.
Rozmiar: 52905 bajtów
Rozmiar: 53709 bajtówRozmiar: 53709 bajtówRozmiar: 53709 bajtówRozmiar: 53709 bajtów


Poznajemy czym jest recykling.
Rozmiar: 58730 bajtówRozmiar: 58730 bajtówRozmiar: 58730 bajtów


Warsztaty z paniħ psycholog na temat emocji.
Rozmiar: 46503 bajtów
Rozmiar: 38398 bajtówRozmiar: 38398 bajtów
Rozmiar: 41125 bajtówRozmiar: 41125 bajtów


Dzieñ Dziewczynek w naszej klasie.
Rozmiar: 54946 bajtówRozmiar: 54946 bajtówRozmiar: 54946 bajtówRozmiar: 54946 bajtów
Rozmiar: 50243 bajtów


Z wizytħ w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
Rozmiar: 51434 bajtówRozmiar: 51434 bajtówRozmiar: 51434 bajtówRozmiar: 51434 bajtów


Przygotowania do Wielkanocy i warsztaty plastyczne.
Rozmiar: 53953 bajtówRozmiar: 53953 bajtówRozmiar: 53953 bajtówRozmiar: 53953 bajtówRozmiar: 53953 bajtów


Siejemy owies i kolorowo witamy wiosnê
Rozmiar: 52784 bajtów
Rozmiar: 48826 bajtówRozmiar: 48826 bajtów
Rozmiar: 44113 bajtówRozmiar: 44113 bajtówRozmiar: 44113 bajtów


Sadzimy nasze pierwsze drzewko.
Rozmiar: 51632 bajtów
Rozmiar: 54974 bajtów


Z wizyta u strażaków w Ogniku.
Rozmiar: 35871 bajtówRozmiar: 35871 bajtówRozmiar: 35871 bajtówRozmiar: 35871 bajtów
Rozmiar: 44549 bajtów