PolishKlasa I a
wych. Joanna Wernicka
rok szkolny 2017/18

Rozmiar: 52629 bajtów


Pierwszy dzień w szkole.

Rozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtówRozmiar: 35365 bajtów


Tworzymy naczynia z gliny podczas warsztatów plastycznych.
Rozmiar: 41381 bajtówRozmiar: 41381 bajtówRozmiar: 41381 bajtówRozmiar: 41381 bajtów


Dzień kropki w naszej klasie.
Rozmiar: 38167 bajtów Rozmiar: 38167 bajtów Rozmiar: 38167 bajtów Rozmiar: 38167 bajtów


Ognisko integracyjne i super zabawa
Rozmiar: 43706 bajtówRozmiar: 43706 bajtówRozmiar: 43706 bajtówRozmiar: 43706 bajtów


Dzień Chłopaka w 1 a.
Rozmiar: 49006 bajtów
Rozmiar: 46254 bajtówRozmiar: 46254 bajtów
Rozmiar: 48641 bajtów


Zajęcia muzyczne z panem Ryszardem Skotnickim w MDK.
Rozmiar: 42746 bajtówRozmiar: 42746 bajtówRozmiar: 42746 bajtówRozmiar: 42746 bajtów


Nasze geometryczne abstrakcje.
Rozmiar: 50233 bajtów
Rozmiar: 50233 bajtówRozmiar: 50233 bajtów
Rozmiar: 53919 bajtów


Mali Odkrywcy na wycieczce w parku.
Rozmiar: 51763 bajtów
Rozmiar: 51763 bajtówRozmiar: 51763 bajtówRozmiar: 51763 bajtówRozmiar: 51763 bajtów


Spotkanie autorskie z panią Joanną Falarz.
Rozmiar: 55264 bajtówRozmiar: 55264 bajtówRozmiar: 55264 bajtówRozmiar: 55264 bajtów


Programujących bezpieczną drogę do szkoły z ozobotami.
Rozmiar: 48033 bajtów
Rozmiar: 47839 bajtówRozmiar: 47839 bajtówRozmiar: 47839 bajtówRozmiar: 47839 bajtów


Spotkanie z panią dietetyk i degustacja pełnego witamin musu owocowego.
Rozmiar: 33388 bajtów
Rozmiar: 33388 bajtówRozmiar: 33388 bajtów
Rozmiar: 52545 bajtówRozmiar: 52545 bajtów


Gdzie mieszkają nasze emocje- zajęcia z panią Aleksandrą Maciejewską.
Rozmiar: 31777 bajtówRozmiar: 31777 bajtówRozmiar: 31777 bajtówRozmiar: 31777 bajtów


Odwiedziliśmy groby polskich żołnierzy na Cmentarzu przy ulicy Agrikola.
Rozmiar: 46278 bajtówRozmiar: 46278 bajtówRozmiar: 46278 bajtówRozmiar: 46278 bajtów


Bawimy się korzystając z aplikacji ma tablecie.
Rozmiar: 49195 bajtówRozmiar: 49195 bajtówRozmiar: 49195 bajtówRozmiar: 49195 bajtów
Rozmiar: 49430 bajtów


Zabawy andrzejkowe.
Rozmiar: 51491 bajtów Rozmiar: 51491 bajtów Rozmiar: 51491 bajtów Rozmiar: 51491 bajtów
Rozmiar: 46890 bajtówRozmiar: 46890 bajtów


Pasowanie na czytelnika
Rozmiar: 44425 bajtówRozmiar: 44425 bajtówRozmiar: 44425 bajtówRozmiar: 44425 bajtów


Spotkanie z panem Grzegorzem Lewandowskim.
Rozmiar: 49339 bajtów
Rozmiar: 52752 bajtów Rozmiar: 52752 bajtów


Warsztaty z panią Aleksandra Maciejewską „Czy z figur geometrycznych można stworzyć człowieka-kubizm Picasso.

Rozmiar: 51081 bajtówRozmiar: 51081 bajtówRozmiar: 51081 bajtówRozmiar: 51081 bajtów


Warsztaty w Galerii El „ Wposzukiwaniu Świetego Mikołaja.”
Rozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtówRozmiar: 47965 bajtów