Polish

Rozmiar: 20767 bajtów

Rozmiar: 31022 bajtów
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Rozmiar: 26896 bajtów

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019