Polish

Rozmiar: 20767 bajtów

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018,
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Rozmiar: 38392 bajtów

Rozmiar: 43857 bajtów

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
,
innej formy wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2017/2018

Rozmiar: 26896 bajtów
Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg
na rok szk. 2017/2018

Rozmiar: 31022 bajtów
ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018