Polish

Grono Pedagogiczne

DyrekcjaNauczanie zintegrowane


Język polskiMatematykaInformatykaZajęcia komputerowePrzyrodaBiologia
Historia


Język angielski


Język niemiecki


Język włoski


Geografia


Chemia


Fizyka


Zajęcia techniczne


Muzyka


Plastyka


Wychowanie do życia w rodzinie


Religia


Wychowanie - fizyczne


Gimnastyka korekcyjna


Świetlica


Pedagog szkolny


Biblioteka