Polish

Rok szkolny 2017/2018

Rozmiar: 48784 bajtów
Propozycje zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 12
w Elblągu w I semestrze roku szkolnego 2017/18