Polish

Nasze dzieje

Szkoła Podstawowa nr 12 powstała w roku 1954.Pierwszą jej siedzibą był budynek przy ulicy J.Piłsudskiego (obecny gmach SSP nr 6). W szkole istniało 16 oddziałów i uczyło szesnastu nauczycieli. Dyrektorem szkoły została Zdzisława Makarewicz.W dziesiątą rocznicę powstania szkoła otrzymała imię Michała Kajki. W listopadzie 1972 r. rozpoczęto budowę obecnego gmachu szkoły. Przekazanie budynku odbyło się 20 lipca 1973r.

Szkoła rozwijała się prężnie. Działały kółka zainteresowań, Spółdzielnia Uczniowska, SKO, LOP, PCK i TPPR. Wspaniale pracował szczep harcerski. zez wszystkie lata olbrzymią wagę przykładano do rozwoju kultury fizycznej uczniów i ich zainteresowań sportem. Działania te przynosiły owoce w postaci niezliczonych sukcesów sportowych odnoszonych przez młodzież... Mury szkoły opuściło wielu wybitnych zawodników.

Kiedy w nowym budynku rozpoczynały się już pierwsze zajęcia otoczenie szkoły wciąż było wielkim placem budowy. Powstawały boiska, tor, bieżnie, skwery. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu terenu przyszkolnego.

Szkoła ruszyła pełna parą. Pierwsza rada pedagogiczna, rozpoczęcie roku, ślubowanie pierwszoklasistów, pierwsze lekcje. Tak jak dziś, tylko bohaterami tych codziennych wydarzeń byli wtedy rodzice naszych dzisiejszych uczniów.

Jedni z pierwszych absolwentów