Polish

Rozmiar: 20767 bajtów


Programy i projekty.



Przystępujemy do nowego programu
Rozmiar: 14813 bajtów
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu bierze udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej Lekki Tornister, skierowanej do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Projekt ten dotyczy profilaktyki chorób układu ruchu wśród dzieci oraz wad postawy. Akcja „Lekki tornister” ma na celu rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

Rozmiar: 35679 bajtówRozmiar: 35679 bajtów



Rozmiar: 35250 bajtów


Kocham Cię, Polsko

Jak mnie widzą...
- szkolny kurs dobrego wychowania



lepszaszkola3 (19 kB)
Realizujemy projekt - Lepsza Szkoła