Polish

Rozmiar: 21817 bajtów


STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

W ELBLĄGU
SPIS TREŚCI

Rozmiar: 12991 bajtówKONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Rozmiar: 55251 bajtówWewnątrzszkolne Zasady Oceniania
Zachowania Uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu

Progi punktowe z zachowaniaPRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGUKontrakt
UCZEŃ - NAUCZYCIEL
(nowość)Koncepcja pracy
Szkoły Podstawowej Nr 12 w Elblągu
na lata szkolne 2011 - 2015Katalog dobrego zachowania w szkole