Polish

Rozmiar: 20767 bajtów


Samorząd UczniowskiSTATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU

(wyciąg ze Statutu SP 12 opracowany na potrzeby
szkolnego konkursu o prawach i obowiązkach ucznia)Samorząd Uczniowski
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Rada Samorządu Uczniowskiego
Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli – po jednym z każdej klasy. Wybrane osoby stanowią Radę Samorządu Uczniowskiego.
W roku szkolnym 2017/18 w skład Rady SU wchodzą:

• – klasa 4a
• – klasa 4b
• – klasa 4c
• – klasa 4d

• - klas 5a
• – klasa 5b
• – klasa 5c
• – klasa 5d

• – klasa 6a
• – klasa 6b
• – klasa 6c

Opiekun Rady SU
Opiekunem Rady SU jest pani Agnieszka Skórowska.