Polish

Rozmiar: 20767 bajtów

JadłospisJadłospis od 6 - 20 czerwca 2018 roku.

.

Z przyczyn niezależnych od szkoły, jadłospis może ulec zmianie.