Polish


Rozmiar: 20767 bajtów Rozmiar: 21817 bajtów


Konferencja Szkół Promujących Zdrowie w Olsztynie

11 lutego 2016r. w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie odbyło się seminarium pn. „W drodze do krajowego certyfikatu” z udziałem przedstawicieli szkół województwa warmińsko-mazurskiego, które realizują program Szkoła Promująca Zdrowie i ubiegają się o certyfikat. Szkoły Promujące Zdrowie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi placówkami oraz podejmują systemowe działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Panie Mirosława Szymanowska, Marta Jurewicz i Małgorzata Sadowa zaprezentowały dokonania Szkoły Podstawowej nr 12, która w 2000 roku, jako jedna z pierwszych, rozpoczęła realizację tego programu w naszym mieście. Od tego czasu otrzymaliśmy cztery Wojewódzkie i dwa Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.
Rozmiar: 41658 bajtówRozmiar: 41658 bajtówRozmiar: 41658 bajtów


W dniu 18 grudnia 2015r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się w uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Minister Edukacji Narodowej przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym 33 szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce.
Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczyła szkołom Pani Teresa Wargocka, Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały szkoły z 11 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Dołączyły one do grona 142 szkół, które posiadają Krajowy Certyfikat. Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Certyfikat szkoła otrzymuje na 5lat.
Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.

Rozmiar: 32903 bajtów
Rozmiar: 40193 bajtówRozmiar: 40193 bajtówRozmiar: 40193 bajtówRozmiar: 40193 bajtówRozmiar: 40193 bajtówRozmiar: 40193 bajtów


PROJEKT EDUKACYJNY KIK/34
Nasza szkoła zdobyła certyfikat
„Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej”
na lata szkolne 2013/2014.
Rozmiar: 61791 bajtów
Braliśmy udział w realizacji zadania 2:
„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży” w/w programu.
Podstawowym celem Projektu KIK/34, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.


Konferencja Szkół Promujących Zdrowie - Elbląg 25.03.2015r.

Szkoły Promujące Zdrowie oraz przedszkola spotkały się w Ratuszu Staromiejskim po to, by dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie promocji zdrowia. Wspólnie z szkołami – nr 4, 9, 19, które również posiadają krajowy certyfikat byliśmy organizatorami tej konferencji.
Rozmiar: 50659 bajtówRozmiar: 40710 bajtówRozmiar: 40710 bajtów
Wiersz naszej uczennicy, który na konferencji czytała Pani Dyrektor
Trzymamy kurs na zdrowie!

U nas w 12 Panie i Panowie
już dawno obraliśmy kurs na zdrowie!
Jeden wspólny cel mamy
o zdrowiu nie tylko mówimy, ale na jego rzecz działamy
Koniec z chipsami!
Precz z Fast foodami!
Trzymamy kurs na zdrowie!
Jeździmy rowerami
zajadamy się warzywami.
Trzymamy kurs na zdrowie!
Koniec z leniuchowaniem,
koniec z długim spaniem!
Trzymamy kurs na zdrowie!
Wstajemy o poranku,
biegamy po śniadanku.
Trzymamy kurs na zdrowie!
Czas najwyższy Panie i Panowie!
Na końcu moi drodzy,
powinna być podobno puenta,
więc o zdrowiu niech każdy z nas pamięta
na co dzień, a nie tylko od święta!

Rozmiar: 40710 bajtówRozmiar: 40710 bajtówRozmiar: 40710 bajtówRozmiar: 40710 bajtów


ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

czyli zdrowe podejście do życia.
Przystępujemy do realizacji projektu, którego podstawowym celem jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Żyjmy długo!! To nie kwestia klimatu, szczęścia, ani genów. To głównie problem niewłaściwego odżywiania, złych nawyków i braku aktywności fizycznej.
Projekt ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ otwiera przed nami nowe możliwości, zakłada realizację realizację zagadnień z zakresu zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Przewidujemy szereg zadań do wykonania w trakcie zajęć dydaktycznych oraz zajęć pozalekcyjnych. Piesze wycieczki, rajdy piesze i rowerowe ,rozgrywki sportowe oraz stworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej zdrowemu odżywianiu – to zadania do wykonania w najbliższym czasie.
M. Szymanowska



Obieramy kurs na zdrowie

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
"Szkoła Promująca Zdrowie".
19 grudnia 2013 roku w Piskim Domu Kultury odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie, której gospodynią była Anna Zdaniukiewicz Wojewódzki Koordynator Projektu . Podczas tej konferencji zostały wręczone potwierdzenia działań prozdrowotnych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
Certyfikat z rąk Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty Grażyny Przasnyckiej odebrała dyrektor Jolanta Piekarska
Jest to nasz kolejny sukces i potwierdzenie prozdrowotnych działań, gdyż posiadamy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.
Kolejny raz udowodniliśmy, że działania, które wdrażamy w życie są widoczne i doceniane. Zdrowy styl życia staje się naszą pasją, a społeczność szkolna i lokalna czerpie satysfakcje z osiąganych sukcesów. Obieramy kurs na zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia.

Rozmiar: 24564 bajtów Rozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtówRozmiar: 52153 bajtów


Rozmiar: 9658 bajtów

Rozmiar: 65165 bajtów
Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.


Rozmiar: 9658 bajtów
Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole.
3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się między innymi:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:

- uczniowie;
-nauczyciele;
-rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Rozmiar: 33824 bajtówRozmiar: 31516 bajtów
PROMOCJIA ZDROWIA

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: Szkoła promująca zdrowie. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia. Od 1 stycznia 2008 r. jest to Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie SHE.

Nasze osiągnięcia

Od 2000 roku nasza szkoła należy do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie.
Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty "Szkoła Promująca Zdrowie" w roku 2003, 2006, 2010
Polski Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie" 2010rok

Rozmiar: 29880 bajtówRozmiar: 29035 bajtówRozmiar: 28092 bajtówRozmiar: 31152 bajtów
Publiczna autoewaluacja projektu

Otrzymanie z rąk Minister Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie
Rozmiar: 38278 bajtówRozmiar: 40271 bajtówRozmiar: 41437 bajtów
Realizujemy następujące zadania główne:

Oddech lasu - zdrowy styl życia
Ćwiczenia i sportowe zabawy to sprawności podstawy
Żyć zdrowo chcemy, więc zdrowy styl życia promujemy
Cisza jest złotem(r.szk. 2011/2012)

AUTOEWALUACJA:

Raport z ewaluacji - standard I
Raport z ewaluacji - standard II
Raport z ewaluacji - standard III
Raport z ewaluacji - standard IV
Raport z ewaluacji - standard V